RIBIŠKO DRUŠTVO SOLINAR, Strunjan
SOCIETA PESCATORI SOLINAR, Strugnano

O morskem ribištvu

Morsko ribištvo ima na slovenski istrski obali dolgo tradicijo. Že od 10. stoletja so si ribolovne pravice delile komune in zemljiška gospostva. Piranska komuna je imela v posesti ribje rezervate, ki jih je dajala vsako leto v zakup piranskim zasebnikom, ki pa so jih nudili v izkoriščanje ribičem od katerih so prejemali za plačilo del vrednosti ulova. Tako so se piranski ribiči podajali v lov na odprto morje že vsaj od konca 15. stoletja dalje, torej vsaj dve stoletji prej, kot je bilo doslej znano v literaturi.
Največji rezervat se je razprostiral ob zunanjem robu Sečoveljskih solin do starega kamnoloma Kanegra, drugi od rta Seča do rta sv. Lovrenca v Portorožu, tretji se je razprostiral v Strunjanskem zalivu ob zunanjem nasipu solin in v majhnem obstoječem zatoku v solinah in četrti ob obali od rta Pusterla na severu okoli Punte do Mogorona na jugu Pirana. Značilnost teh rezervatov je bil vseskozi lov na ciple.
Danes je vedno manj Ijudi, ki se preživljajo z ribolovom, razlog pa je v neracionalnem izkoriščanju morskega bogastva, kar ima za posledico vedno manj rib. Kljub vsemu temu Ijudje še vedno radi ribarijo, bolj v športnem duhu, kar je temelj za nastajanje ribiških društev.


Predstavitev društva

Ribiči so se začeli združevati v skupinah po območjih in začela so se ustanavljati ribiška društva, ki so sedaj močno razširjena. Med drugim je tako nastalo tudi športno Ribolovno društvo SOLINAR, ki ima sedež v Strunjanu, na naslovu Strunjan 28, 6323 Strunjan v občini Piran, kjer imamo svoje prostore v eni od hišic na solinah.
Uradna obuditev tradicij ribolova predvsem pa organiziranega športnega ribolova se je pričela z realizacijo naše dolgoletne želje številnih športnih prijateljev po združevanju v ribiško društvo. Tako smo tudi uradno novembra 2000 ustanovili Ribiško drušivo SOLINAR in ga registrirali skladno z našo zakonodajo. V letošnjem letu šteje naše društvo že preko 120 članov in članic ter mladih ribičev, ne samo domačinov z obalnega področja temveč tudi iz številnih drugih slovenskih krajev in iz zamejstva.
Namen združevanja v našem društvu je predvsem Ijubezen do narave in skrb za varstvo okolja ter odgovornost za umno gospodarjenje z našim skupnim bogastvom, morjem ter življenjem v njem in ob obali. Seveda pa nas v prvi vrsti navdušuje športni ribolov in čudovito naravno okolje Strunjanskega zaliva kot tudi celotna naše obale ter njenih vodnih in obvodnih sistemov kot tudi dela človekovega okolja, ter dane možnosti športno rekreativne dejavnosti. Članom našega društva ni bilo nikoli žal svojega prostega časa, da so delovali v dobrobit naše skupnosti, ko so se udeleževali številnih delovnih akcij ter rednih sezonskih čiščenj ter urejanja obalnega področja, ki ga pokriva naše društvo. Prav tako bomo še posebej skrbeli za ohranjanje arhitekturnih vrednosti sedeža našega društva kot tudi njegove okolice.
Poslanstvo našega društva izhaja iz nalog, ki smo si jih zadali te pa so: skrb za množičnost in priljubljenost morskega športnega ribolova med občani še posebej med mladino, skrb za kvaliteto vrhunskih športnih ribičev in prizadevanje za dvig kvalitete pri članih, vzgoja članov v športnem duhu ob krepitvi prijateljskih vezi, ustvarjanje pogojev za pripravo in tekmovalne nastope svojih članov, skrb za čistočo morja in skupaj z drugimi ustreznimi institucijami vplivati na osveščanje Ijudi, opozarjati pred nezakonitim ropanjem morskega bogastva, povezovati se in sodelovati s krajevnim turističnim društvom ter drugimi krajevnimi gospodarsko turističnimi organizacijami ter izobraževanje članov na področju športnega ribolova, kot tudi organizacija turističnega in športnega ribolova vključno z organizacijo tekmovanj.
Čeprav smo šele kratek čas uradno povezani in registrirani v Ribiško društvo SOLINAR smo lahko ponosni na prehojeno pot številnih generacij Strunjanskih ribičev sedaj združenih v našem društvu, ki bo nedvomno pustila sledi v našem nadaljnjem delovanju tako na športnem, ribolovnem kot tudi na društvenem področju.
Dobro sodelujemo tudi s sosednjimi prijateljskimi ribiškimi društvi in družinami kot tudi z zamejskimi društvi in si želimo, da bi to sodelovanje še poglobili.
Najpomembnejše odločitve v našem drušivu sprejema skupščina. Za učinkovito delovanje imamo upravni in nadzorni odbor, disciplinsko komisijo ter zakonitega zastopnika v predsedniku društva, g. Darku Krajncu.

 

We use cookies
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nekateri od njih so bistveni za delovanje strani, medtem ko drugi pomagajo izboljšati to stran in uporabniško izkušnjo (piškotki za sledenje). Sami se lahko odločite, ali želite dovoliti uporabo piškotkov ali ne. Upoštevajte, da če jih zavrnete, morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcionalnosti spletne strani.